Notice: Undefined variable: ub in /opt/lampp/htdocs/bvtwct/function.php on line 82

Notice: Undefined variable: ub in /opt/lampp/htdocs/bvtwct/function.php on line 93
Bệnh viện Trung Ương Cần Thơ - Trang chủ

Khoa Ngoại Chấn Thương

KHOA NGOẠI CHẤN THƯƠNG BỎNG

Khoa chấn thương chỉnh hình được thành lập năm 1974 (tách ra từ Khoa ngoại tổng quát). Lúc đầu Khoa chỉ có 3 bác sĩ (Bs. Trần Văn Quang-Trưởng Khoa, Bs. Phạm Hữu Lễ-Phó Khoa, Bs. Lê Thái Hoằng-bác sĩ điều trị) với 36 giường bệnh. Tháng 5 năm 1985 Khoa bổ sung thêm 8 giường bệnh thuộc đơn vị bỏng, nâng tổng số giường bệnh Khoa CTCH-bỏng lên 44. Năm 1985 Khoa được bổ sung thêm Bác sĩ Phạm Thành Khôi và sau này là các bác sĩ từ Khoa y-Trường đại học Cần Thơ và Trường trung học y tế Cần Thơ như Bs. Phạm Văn Đại, Bs. Phạm Việt Triều, Bs. Trần Văn Tuyển. Qua quá trình xây dựng và phát triển về Khoa còn được bổ sung thêm nhiều bác sĩ, từ chỗ chỉ có phẫu thuật cấp cứu chấn thương, Khoa dần dần triển khai phẫu thuật chương trình chấn thương chỉnh hình và các kỹ thuật cao. Năm 1995 Bs. Lễ đi Mỹ, năm 2000 Bs. Quang nghỉ hưu, Bs. Hoằng thay giữ chức Trưởng Khoa, Bs Triều, Bs. Sơn giứ chức Phó Khoa

Hiện nay Khoa ngoại chấn thương chỉnh hình-bỏng là một trong những khoa lớn của bệnh viện, số giường bệnh chỉ tiêu là 55 giường, nhưng thực tế số bệnh nhân nằm điều trị luôn vượt số giường trên. Về mặt chuyên môn khoa đảm bảo tốt công tác trực và giải quyết bệnh cấp cứu cũng như phẫu thuật chương trình từ các kỹ thuật phẫu thuật cơ bản đến các kỹ thuật phẫu thuật cao như thay khớp háng, phẫu thuật nội soi khớp gối, …Về mặt nghiên cứu khoa học hàng năm Khoa đều có ít nhất một đề tài được nghiện thu cấp bệnh viện. Trong tương lai khoa sẽ triển khai các kỹ thuật mới như thay khớp gối, phẫu thuật nội soi khớp vai, phẫu thuật cột sống …