Notice: Undefined variable: ub in /opt/lampp/htdocs/bvtwct/function.php on line 82

Notice: Undefined variable: ub in /opt/lampp/htdocs/bvtwct/function.php on line 93
Bệnh viện Trung Ương Cần Thơ - Trang chủ

Phòng Tài Chính Kế Toán

LỊCH SỬ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

1. Tên gọi: Phòng Tài Chính Kế Toán

Thành lập từ 1975 và có tên là phòng tài chính kế toán

Số lần đổi tên: (chi tiết, lãnh đạo khoa)

1975-1998 trưởng phòng Nguyễn Thị Sỹ

Lãnh đạo khoa hiện nay: Trần Anh Tuấn

2. Quá trình hình thành:

Năm 1975 tiếp quản bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ. Phòng TCKT là tổ TCKT nằm trong phòng HCQT-TCKT đến năm 1976 tách ra thành lập riêng phòng TCKT đến nay

3. Tổ chức nhân sự:

36 nhân viên

1 trưởng phòng

1 phó phòng

4. Khả năng hoạt động:

- Đảm bảo hoạt động tài chính của bệnh viện lành mạnh.

- Đảm bảo đủ kinh phí cho bệnh viện hoạt động.

5. Định hướng cho thập niên mới

Nâng cao trình độ chuyên môn của nhân viên, cập nhật kịp thời các chế độ chính sách – đáp ứng mọi yêu cầu của công tác khám và điều trị của bệnh viện.