Notice: Undefined variable: ub in /opt/lampp/htdocs/bvtwct/function.php on line 82

Notice: Undefined variable: ub in /opt/lampp/htdocs/bvtwct/function.php on line 93
Bệnh viện Trung Ương Cần Thơ - Trang chủ

Công Đoàn Bệnh Viện

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ

Công đoàn cơ sở bệnh viện đa khoa TW Cần Thơ được thành lập từ năm 1976 trực thuốc Công đoàn nghành Y tế Hậu Giang với tên gọi là Công Đoàn Cơ Sở bệnh viện đa khoa Hậu Giang.

Đến năm 1992 Tỉnh Hậu Giang được chia thành Tỉnh Cần Thơ và tỉnh Sóc Trăng, bệnh viện Đa Khoa Hậu Giang đổi tên thành Bệnh Viện Đa Khoa Cần Thơ và Công đoàn cơ sở đổi tên thành Công đoàn cơ sở bệnh viện đa khoa Cần Thơ.

Đến năm 2005 bệnh viện chuyển về trực thuộc Bộ Y Tế đổi tên thành Bệnh Viện Đa Khoa TW Cần Thơ và công đoàn cũng được đổi thành Công đoàn cơ sở Bệnh Viện đa khoa TW Cần Thơ.

Đến ngày 01 tháng 04 năm 2008 Công đoàn cơ sở bệnh viện đa khoa TW Cần Thơ chuyển về trực thuộc Liên đoàn Lao Động thành phố Cần Thơ với 844 đoàn viên.

Sau 14 kỳ đại hội hiện nay BCH Công đoàn cơ sở Bệnh viện đa khoa TW Cần Thơ gồm 15 đồng chí do đồng chí Phan Thanh Tòng làm chủ tịch với số lượng đoàn viên  là 968 đồng chí.

Hiện tại Công đoàn cơ sở bệnh viện có 34 công đoàn bộ phận ở các khboa., phòng

Công đoàn cơ sở đã vận động được Quỹ trợ giúp cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn làm kinh tế phụ nâng cao đời sống.

Công đoàn cơ sở bệnh viện nhiều năm liền đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc đã nhận được nhiều bằng khben và cờ thi đua. Hai năm 2009 và 2010 Công đoàn cơ sở bệnh viện liên tục nhận được cờ thi đua xuất sắc của  Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam