Notice: Undefined variable: ub in /opt/lampp/htdocs/bvtwct/function.php on line 82

Notice: Undefined variable: ub in /opt/lampp/htdocs/bvtwct/function.php on line 93
Bệnh viện Trung Ương Cần Thơ - Trang chủ

Phòng Công Nghệ Thông Tin

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ HÌNH THÀNH

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Trước đây phòng công nghệ thông tin (CNTT) là một bộ phận của phòng kế hoạch tổng hợp với tên gọi là tổ vi tính và được thành lập từ năm 1999 với chức năng thống kê, khai thác thông tin bệnh nhân điều trị nội trú.
Đến năm 2010, theo nhu cầu ngày càng cao trong việc quản lý thông tin bệnh nhân, và nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện kết hợp với việc bệnh viện đã chuyển thành bệnh viện loại I, yêu cầu cần thành lập một số phòng chức năng mới để phù hợp với yêu cầu quản lý mới, do đó :
Phòng công nghệ thông tin (CNTT) được hình thành từ tháng 10/2010 gồm 12 nhân sự, trong đó trình độ đại học (chuyên ngành) : 04, trung cấp và cao đẳng : 07, khác : 01. Cụ thể :
1.Nhân Sự:
- Trưởng Phòng :   KS Trương Anh Vũ  
- Quản Trị Mạng :  Ngô Tứ Lân
- Kỹ Sư Tin Học :
+ Nguyễn Quốc Thoại
+ Nguyễn Văn Phúc
- Cứ nhân Tin Học :
  + Phan Trần Học Khiêm
- Kỹ Thuật Viên Tin Học :
+ Trương Ngọc Châu
+ Lương Nguyễn Việt Nam
+ Đặng Hoàng Phong
+ Trần Thanh Vũ
- Trung Học Chuyên Nghiệp :
+ Nguyễn Thị Diễm Phương
+ Phạm Thị Cẩm Thúy
- Cử Nhân Khác :
+ Trần Tiến Công
2.Chức Năng - Nhiệm Vụ:
- Tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, thư viện, …
- Đề xuất các dự án và kế hoạch hoạt động công nghệ thong tin.
- Duy trì hoạt động công nghệ thông tin, đào tạo và đào tạo lại về CNTT.
- Quản lý, duy trì hoạt động ổn định, có hiệu quả của hệ thống mạng, hệ thống thư điện tử, bảo đảm việc kết nối thông tin giữa các khoa phòng và các đơn vị có liên quan.
-Tham gia nghiên cứu, xây dựng, phát triển các phần mềm ứng dụng phục vụ cho bệnh viện.
- Hướng dẫn, đào tạo, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của đơn vị cho cán bộ, viên chức của đơn vị.
- Xây dựng, phát triển các đề án, dự án công nghệ thông tin.
- Xây dựng hệ thống dữ liệu quản lý cho đơn vị.
- Xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong đơn vị.
- Tổ chức thiết kế, lắp đặt các thiết bị công nghệ thông tin cho các tổ chức, phòng ban thuộc đơn vị.
3.Nghiên Cứu Khoa Học & Sáng Kiến Cải Tiến:
- Hệ thống trợ giúp trực tuyến
- Quản lý bệnh nhân bằng mã vạch và thẻ bệnh nhân
- Quản lý hệ thống xét nghiệm và trả kết quả xét nghiệm tự động
4. Các Chương Trình Đã Triển Khai Thực Hiện Trong Bệnh Viện:
- Hệ thống quản lý thông tin bệnh viện : quản lý toàn bộ qui trình khám chữa bệnh của bệnh nhân khi đến khám và điều trị tại bệnh viện
- Hệ thống trợ giúp trực tuyến : hổ trợ triển khai hệ thống và trợ giúp giải quyết sự cố trong quá trình thực hiện chương trình quản lý bệnh viện
- Thư viện điện tử : với hàng trăm đầu sách y học quí giá và mới nhất nhằm cập nhật thông tin, kiến thức y học cho đội ngũ y bác sĩ.
- Phần mềm đấu thầu thuốc (sử dụng từ năm 2007)
5. Hướng Phát Triển:
- Triển khai hệ thống đăng ký khám bệnh trực tuyến, khám chữa bệnh từ xa
- Xây dựng hệ thống hội nghị trực tuyến, telemedicine
Ban Lãnh Đạo Phòng