Notice: Undefined variable: ub in /opt/lampp/htdocs/bvtwct/function.php on line 82

Notice: Undefined variable: ub in /opt/lampp/htdocs/bvtwct/function.php on line 93
Bệnh viện Trung Ương Cần Thơ - Trang chủ

Phòng Hành Chính Quản Trị

1/ Giới thiệu chung

Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, năm 1976 Bệnh viện đa khoa Hậu Giang được thành lập theo quyết định của Ủy Ban Nhân dân Cách mạng Tỉnh Hậu Giang, sau đó đổi tên thành BVĐK Cần Thơ cho đến nay là Bệnh viện đa khoa Trung Ương Cần Thơ.

Phòng hành chính quản trị Bệnh viện được thành lập từ ngày thành lập Bệnh Viện . Là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp từ Ban Giám Đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc toàn bộ công tác hành chính quản trị trong bệnh viện.

Lãnh đạo Phòng qua các thời kỳ

Trịnh Hoàng Thắng

1976-2007: - Trịnh Hoàng Thắng

- Trưởng phòng

- Đã nghĩ hưu

- Thời kỳ BVĐK Hậu Giang + ĐKTP Cần Thơ + ĐKTƯ Cần Thơ

Bs.Trần Trường Giang

2007-2009: - Bs.Trần Trường Giang

- Quyền Trưởng phòng

- Đã chuyển công tác (Trưởng khoa Mắt)

- Thời kỳ BVĐKTƯ Cần Thơ
Bs. Nguyễn Thị Phượng

2009- 2012: - Bs. Nguyễn Thị Phượng

- Q. Trưởng phòng-Phụ trách phòng

- Thời kỳ BVĐKTƯ Cần Thơ

- Điện thoại: 0908 909544

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CNKT. Nguyễn Khắc Nhựt

 2012- nay : - CNKT. Nguyễn Khắc Nhựt

  - Trưởng phòng

  - Thời kỳ BVĐKTƯ Cần Thơ

  - Điện thoại:

 

2/ Chức năng - Nhiệm vụ

- Phòng Hành Chính Quản Trị là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám Đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Ban Giám Đốc về toàn bộ công tác hành chính trong Bệnh viện.
- Căn cứ kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập kế hoạch công tác của phòng để trình Giám Đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.
- Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các Khoa/phòng trong Bệnh viện theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định và quản lý tài chính.
- Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của Bệnh viện, hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của Bệnh viện.
- Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn Bệnh viện.
- Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng của các Khoa/phòng trong Bệnh viện.
- Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư, thiết bị thông dụng của Bệnh viện.
- Quản lý các phương tiện vận tải của Bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định.
- Tổ chức, thực hiện việc sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch.
- Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện, hơi để sấy, hấp tiệt trùng và xử lý chất thải Bệnh viện.
- Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch đẹp (vườn hoa, cây cảnh) hệ thống cống rãnh thông thoát trong Bệnh viện. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong Bệnh viện.
- Đảm bảo công tác trật tự trị an chung.

- Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, vật tư trang thiết bị thông dụng, báo cáo Ban Giám Đốc Bệnh viện.
- Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng đề trình Ban Giám Đốc Bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả, chống lãng phí, tham ô.
3/ Định hướng Phát triển
- Triển khai dịch vụ đưa rước người bệnh tận nhà.

- Triển khai dịch vụ giặt, ủi quần áo người nuôi bệnh.