Notice: Undefined variable: ub in /opt/lampp/htdocs/bvtwct/function.php on line 82

Notice: Undefined variable: ub in /opt/lampp/htdocs/bvtwct/function.php on line 93
Bệnh viện Trung Ương Cần Thơ - Trang chủ

Phòng Điều Dưỡng

HOẠT ĐỘNG PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

--------O0O--------

 

1.Tên gọi:         Phòng Điều dưỡng

2.Địa chỉ:

Điện thoại:    07103.820071 → 244

Email: pdieuduong@yahoo.com.vn

 3.Lãnh đạo hiện nay:

CN. Nguyễn Thị Bạch Nhung          Trưởng phòng

          CN. Trang Kim Trang                        Phó phòng

4.Tổ chức nhân sự:Có 4 cán bộ hoạt động chính

a.01 Trưởng phòng: Phụ trách chung

b.03 ĐD phụ trách từng khối: Ngoại, Nội, Cận lâm sàng

5.Chức năng nhiệm vụ chính:

5.1. Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong bệnh viện để trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt

5.2. Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định:

- Đây là nhiệm vụ hàng đầu để thường xuyên nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh

- Phối hợp thường xuyên các hoạt động của phòng điều dưỡng và các khoa phòng trong công tác quản lý chuyên môn: Điều dưỡng trưởng khối thực hiện đi buồng cùng các điều dưỡng trưởng khoa nhằm phát hiện và chấn chỉnh kịp thời các sai sót về chuyên môn cũng như tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, quy tắc ứng xử…

- Xây dựng mối quan hệ thân thiện giữa nhân viên trong phòng điều dưỡng và các điều dưỡng trưởng khoa như: Hàng ngày ĐDTK báo cáo nhân lực điều dưỡng, số người bệnh hiện có tại khoa, số người bệnh loét được chăm sóc… qua đó có cơ hội giao lưu và trao đổi thông tin thường xuyên với nhau trong công tác chăm sóc người bệnh, cải thiện những tồn đọng, thiếu sót nếu có

- Hàng tháng các khoa làm báo cáo công tác chăm sóc người bệnh tại khoa mình, những khó khăn vướng mắc, tình hình nhân lực, năng suất lao động, những đề xuất của khoa…đến phòng điều dưỡng và phòng điều dưỡng tổng hợp giải đáp cho các khoa, nếu quá khả năng báo cáo Giám đốc giải quyết

- Mỗi tháng 1 lần tổ chức họp giao ban thường quy với các điều dưỡng trưởng khoa, nhằm trao đổi thông tin 2 chiều về: những tồn tại trong tháng qua, thống nhất hướng khắc phục và kế hoạch hoạt động tháng tới

- Tổ chức bình phiếu chăm sóc cấp khoa và cấp bệnh viện mỗi tháng 1 lần xoay vòng theo lịch đã phân công. Các chủ đề bình rất thiết thực, phù hợp thực tế, có nhiều chuyên khoa khác nhau nên buổi bình phiếu chăm sóc rất sinh động, rút ra được những bài học kinh nghiệm chung sau khi bình đưa ra được phác đồ chăm sóc theo từng chuyên khoa và cung cấp cho điều dưỡng nhiều kiến thức mới trong phòng bệnh cũng như những kinh nghiệm chăm sóc người bệnh ngày càng tốt hơn

5.3. Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của bệnh viện, chuyên khoa để trình Hội đồng Điều dưỡng xem xét và giám đốc bệnh viện phê duyệt

5.4. Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn

5.5. Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh. Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế và giám sát việc sử dụng, bảo quản theo quy định

5.6. Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công

5.7. Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện

5.8. Phối hợp với phòng (trung tâm) Đào tạo thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công. Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công trước khi tuyển dụng:

5.9. Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến

5.10. Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện

5.11. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công

HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Có những chuyên viên chuyên chăm sóc, điều dưỡng trong các lãnh vực: mổ tim kín…
- Phát triển chức năng độc lập và phối hợp của điều dưỡng. 
- Xây dựng đội ngũ chăm sóc vừa hồng vừa chuyên và có kỹ năng giao tiếp tốt. 
- Phát triển công nghệ thông tin trong quản lý điều dưỡng. 
- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học điều dưỡng.

Mục đích của chúng tôi là đem đến sự hài lòng cho người bệnh trong công tác chăm sóc.