Notice: Undefined variable: ub in /opt/lampp/htdocs/bvtwct/function.php on line 82

Notice: Undefined variable: ub in /opt/lampp/htdocs/bvtwct/function.php on line 93
Bệnh viện Trung Ương Cần Thơ - Trang chủ

Phòng Chỉ Đạo Tuyến

BVĐKTW CẦN THƠ                                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

P. CHỈ ĐẠO TUYẾN                                                                    Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

LỊCH SỬ PHÒNG CHỈ ĐẠO TUYẾN

1.     Quyết định thành lập:

Phòng Chỉ đạo tuyến được thành lập theo Quyết định số 134/QĐ-BV ngày 18/06/2009 do Giám Đốc bệnh viện ký ban hành, trực thuộc ban Giám Đốc bệnh viện.

2.     Chức năng nhiệm vụ được phân công:

Chức năng nhiệm vụ của phòng : thực hiện theo Qui chế bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19/09/1997 của Bộ Trưởng Bộ Y Tế và Đề án “cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh” ban hành kèm theo Quyết định số 1816/2008/QĐ-BYT ngày 26/05/2008 của Bộ Trưởng Bộ Y Tế.

Chức năng chính của phòng là xây dựng và thực hiện kế hoạch của Đề án 1816; giám sát các trường hợp tuyến dưới chuyển đến để trao đổi, chấn chỉnh chuyên môn cho tuyến dưới; quản lý đào tạo chuyên môn cho cán bộ y tế tuyến dưới.

3.     Nhân sự: 03 cán bộ gồm

- BS CKII. TRẦN VĂN QUÂN, Phó phòng

- BS CKII. VÕ THỊ MỸ HOÀNG, nhân viên

- ĐDTH LÊ VÕ KIM PHƯỢNG, nhân viên

4.     Kết quả hoạt động:

4.1.         Thực hiện Đề án 1816:

Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 1816 của bệnh viện được thành lập theo Quyết định số 257a/QĐ-BV ngày 09/07/2009 do Giám Đốc bệnh viện ký, bao gồm 04 nhân sự:

-         TS - BS Đăng Quang Tâm, Giám Đốc bệnh viện, trưởng ban

-         BS CKII Phan Thanh Tòng, Phó Giám Đốc bệnh viện, phó ban thường trực

-         BS CKII Trần Văn Quân, Phó phòng Chỉ đạo tuyến, thành viên

-         BS CKII Võ Thị Mỹ Hoàng, nhân viên phòng Chỉ đạo tuyến, thành viên

Sau hơn 2 năm thành lập và đi vào hoạt động, được sự quan tâm và chi đạo trực tiếp từ ban Giám Đốc bệnh viện, trong đó có một Phó Giám Đốc phụ trách, phòng Chỉ đạo tuyến đã đạt được những kết quả nhất định như sau:

Năm 2009:phòng Chỉ đạo tuyến đã trình Giám Đốc bệnh viện đề nghị Bộ Y Tế ra Quyết định cử 13 lượt cán bộđi luân phiên tuyến dưới, chuyển giao 11 nhóm kỹthuật chuyên môn cho 07 bệnh việngồm: bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, BV ĐK tỉnh Hậu Giang, BV ĐK Châu Thành – Hậu Giang, BV ĐK Châu Thành A – Hậu Giang, BV ĐK Phước Long – Bạc Liêu, BV ĐK H. Phụng Hiệp – Hậu Giang, BV ĐK Thới Lai – TP Cần Thơ.

Năm 2010,có 21 lượt cán bộđi luân phiên tuyến dưới, chuyển giao 11 nhóm kỹthuật chuyên môn cho 07 bệnh việngồm: bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, BV ĐK tỉnh Hậu Giang, BV ĐK KV Ngã Bảy – Hậu Giang, BV ĐK Q. Ô Môn – TP Cần Thơ, BV ĐK Châu Phú – An Giang, BV ĐK Long Mỹ - Hậu Giang, BV ĐK Phụng Hiệp – Hậu Giang.

9 tháng đầu năm 2011,có 10 cán bộ đi luân phiên tuyến dưới, chuyển giao 06 nhóm kỹ thuật cho 04 bệnh viện gồm : BV ĐK tỉnh Hậu Giang, BV ĐK KV Ngã Bảy – Hậu Giang, BV ĐK KV Năm Căn – Cà Mau, BV ĐK H. Bình Minh – Vĩnh Long.

Đánh giá bước đầu: các kỹ thuật đã chuyển giao cho tuyến dưới cơ bản đã đạt được kết quả thiết thực, giúp cho tuyến dưới tự chủ được mọt số kỹ thuật mới, nhằm giúp cho nhân dân vùng sâu vùng xa trung tâm có cơ hội thụ hưởng được các dịch vụ y tế chuyên sâu và giảm chi phí điều trị, ngoài ra giúp phát triển các kỹ thuật cho tuyến dưới nhằm hiện đại hóa về y tế cho vùng sâu vùng xa. Những bước đi này phù hợp với chủ trương chính sách của Đảng.

4.2.         Đào tạo cán bộ chuyên môn cho tuyến dưới:

Phòng Chỉ đạo tuyến còn có chức năng nhiệm vụ tiếp nhận và quản lý đào tạo chuyên môn cho tuyến dưới. Trong 3 năm 2009-2011, đã tiếp nhận và cấp chứng nhận cho 127 cán bộ tuyến dưới gồm bác sĩ, KTV, HSTH, ĐDTH...

4.3.         Giám sát các trường hợp tuyến dưới chuyển đến:

Phòng Chỉ đạo tuyến đã uốn nắn, chấn chỉnh tình hình thông báo tuyến của các khoa lâm sàng để từng bước thông báo những sai sót chuyên môn cho tuyến dưới tút kinh nghiệm.

4.4.         Hỗ trợ tuyến:

Trong 3 năm 2009-2011, phòng Chỉ đạo tuyến đã phối hợp với một số khoa cử cán bộ đi cấp cứu cho bệnh viện tuyến dưới kịp thời, cứu sống nhiều trường hợp nặng. Ngoài ra, phòng còn tham mưu cho Giám Đốc bệnh viện ra Quyết định cử cán bộ đi chuyển giao một số kỹ thuật chuyên khoa như mổ cắt ruột thừa hở, chấn thương cột sống... cho bệnh viện Bình Minh, BV ĐK tỉnh Hậu Giang.

Cần Thơ, ngày 28/10/2011

PP. Chỉ đạo tuyến

 

 

BS CKII TRẦN VĂN QUÂN