Notice: Undefined variable: ub in /opt/lampp/htdocs/bvtwct/function.php on line 82

Notice: Undefined variable: ub in /opt/lampp/htdocs/bvtwct/function.php on line 93
Bệnh viện Trung Ương Cần Thơ - Trang chủ

Thông Tin Bệnh Viện

31 2013
Jul

Nhằm triển khai thực hiện Chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tạo sự chuyển biến tích cực về đạo đức của cán bộ công nhân viên chức bệnh viện trong việc giao tiếp ứng xử và thực hiện chuyên môn đối với người bệnh, trong 2 ngày 25, 26/7/2013 Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ đã tổ chức thành công hội nghị “Triển khai chuẩn đạo đức nghề nghiệp và An toàn người bệnh” tại hội trường bệnh viện

Chi tiết...