Notice: Undefined variable: ub in /opt/lampp/htdocs/bvtwct/function.php on line 82

Notice: Undefined variable: ub in /opt/lampp/htdocs/bvtwct/function.php on line 93
Bệnh viện Trung Ương Cần Thơ - Trang chủ

BỆNH LÝ CHÓP XOAY

29 2015
Mar

Đau mạn tính vùng khớp vai là triệu chứng của nhiều bệnh khác nhau, trong đó có bệnh lý của chóp xoay. Chóp xoay là tổ hợp gồm 4 nhóm gân của các cơ: cơ trên gai, cơ dưới vai, cơ dưới gai và cơ tròn bé bám vào đầu trên xương cánh tay. Các cơ này ngoài chức năng giữ vững khớp còn giúp vai có biên độ vận động lớn. Mỗi cơ giữ một chức năng hoạt động độc lập khi cơ co. Thành phần lớn nhất trong chóp xoay là cơ trên gai, cơ này thiết yếu trong việc nhấc dạng cánh tay. Cơ dưới gai và cơ tròn bé giúp xoay ngoài, còn cơ dưới vai giữ vai trò xoay trong cánh tay. Khi các gân cơ này bị viêm hay rách gọi là bệnh lý chóp xoay.