Notice: Undefined variable: ub in /opt/lampp/htdocs/bvtwct/function.php on line 82

Notice: Undefined variable: ub in /opt/lampp/htdocs/bvtwct/function.php on line 93
Bệnh viện Trung Ương Cần Thơ - Trang chủ

Chương trình TIẾP SỨC NGƯỜI BỆNH

04 2015
Dec

1. Nội dung: CHƯƠNG TRÌNH “TIẾP SỨC NGƯỜI BỆNH” TẠI KHOA KHÁM BỆNH- BVĐK TW CẦN THƠ
2. TẬP HUẤN CHƯƠNG TRÌNH “TIẾP SỨC NGƯỜI BỆNH” NGÀY 4/12/ 2015.
3. TRIỂN KHAI CHÍNH THỨC CHƯƠNG TRÌNH “TIẾP SỨC NGƯỜI BỆNH” TẠI KHOA KHÁM BỆNH- BVĐK TW CẦN THƠ ngày 7/12/2015.