Notice: Undefined variable: ub in /opt/lampp/htdocs/bvtwct/function.php on line 82

Notice: Undefined variable: ub in /opt/lampp/htdocs/bvtwct/function.php on line 93
Bệnh viện Trung Ương Cần Thơ - Trang chủ

Nội dung Ôn tập phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2017

12 2017
Apr

Bệnh viện Trung Ương Cần Thơ gửi đến các ứng viên "Nội dung Ôn tập phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2017"

Ứng viên có thể Tải tập tin đính kèm tại đây