Notice: Undefined variable: ub in /opt/lampp/htdocs/bvtwct/function.php on line 82

Notice: Undefined variable: ub in /opt/lampp/htdocs/bvtwct/function.php on line 93
Bệnh viện Trung Ương Cần Thơ - Trang chủ

Thẩm định Phẫu thuật nội soi đường mật và tán sỏi qua đường hầm Kehr

10 2017
May

Ngày 09/05/2017 Tiến sĩ bác sĩ Lê Nguyễn Quyền - Phó Giám đốc bệnh viện Trưng Vương TP. HCM cùng đoàn bác sĩ đã đến thẩm định chuyển giao kỹ thuật: Phẫu thuật nội soi đường mật và tán sỏi qua đường hầm Kehr tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Ngày 09/05/2017 Tiến sĩ bác sĩ Lê Nguyễn Quyền - Phó Giám đốc bệnh viện Trưng Vương TP. HCM cùng đoàn bác sĩ đã đến thẩm định chuyển giao kỹ thuật: Phẫu thuật nội soi đường mật và tán sỏi qua đường hầm Kehr tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Sau khi được thẩm định, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ sẽ nhanh chóng hoàn tất thủ tục để đưa kỹ thuật này áp dụng tại bệnh viện góp phần nâng cao hiệu quả điều trị cho người bệnh.