Notice: Undefined variable: ub in /opt/lampp/htdocs/bvtwct/function.php on line 82

Notice: Undefined variable: ub in /opt/lampp/htdocs/bvtwct/function.php on line 93
Bệnh viện Trung Ương Cần Thơ - Trang chủ

Thông báo lịch tham dự phỏng vấn

01 2017
Jul

Lịch tham dự phỏng vấn

Đề nghị các thí sinh đến phòng Tổ chức cán bộ - BVĐK Trung ương Cần Thơ nhận Thẻ dự thi phỏng vấn, khi đi nhớ mang theo biên lai thu lệ phí xét tuyển, không được nhận thay. Thời gian nhận Thẻ dự thi từ 13h00 ngày 03/7/2017 đến 16h00 ngày 04/7/2017 (giờ hành chính)