Notice: Undefined variable: ub in /opt/lampp/htdocs/bvtwct/function.php on line 82

Notice: Undefined variable: ub in /opt/lampp/htdocs/bvtwct/function.php on line 93
Bệnh viện Trung Ương Cần Thơ - Trang chủ

Kết quả trúng tuyển viên chức năm 2017

18 2017
Sep

Căn cứ Quyết định số 4030/QĐ-BYT ngày 06 tháng 9 năm 2017 của Bộ Y tế về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2017 của Bệnh viện Đa Khoa Trung ương Cần Thơ;


                          (tập tin đính kèm) Thông Báo kết quả tuyển dụng