Notice: Undefined variable: ub in /opt/lampp/htdocs/bvtwct/function.php on line 82

Notice: Undefined variable: ub in /opt/lampp/htdocs/bvtwct/function.php on line 93
Bệnh viện Trung Ương Cần Thơ - Trang chủ

Chấn thương cột sống cổ

30 2014
Oct

Hầu hết các chấn thương tủy sống vùng cổ xảy ra do tai nạn giao thông (41%) tai nạn lao động té cao (28%)... Ngoài ra ở người lớn tuổi, viêm khớp thấp, viêm cột sống dính khớp…. dù lực chấn thương tương đối nhỏ gây chấn thương cột sống cổ. Chấn thương tủy cổ chiếm 10-20% bệnh nhân có chấn thương gãy cột sống cổ. Do đó, cần phải hiểu rõ về bệnh lý chấn thương cột sống cổ để có những chẩn đoán, can thiệp điều trị đúng, giúp hạn chế phần nào gánh nặng cho bệnh nhân và xã hội.

1. ĐẠI CƯƠNG

Hầu hết các chấn thương tủy sống vùng cổ xảy ra do tai nạn giao thông (41%) tai nạn lao động té cao (28%)... Ngoài ra ở người lớn tuổi, viêm khớp thấp, viêm cột sống dính khớp…. dù lực chấn thương tương đối nhỏ gây chấn thương cột sống cổ. Chấn thương tủy cổ chiếm 10-20% bệnh nhân có chấn thương gãy cột sống cổ.

Do đó, cần phải hiểu rõ về bệnh lý chấn thương cột sống cổ để có những chẩn đoán, can thiệp điều trị đúng, giúp hạn chế phần nào gánh nặng cho bệnh nhân và xã hội.

2. CÁC TỔN THƯƠNG CỦA CỘT SỐNG CỔ

2.1. Tổn thương đốt sống cổ cao

Trật xoay C1-2: tổn thương loại do tai nạn giao thông , bệnh nhân đến bệnh viện vì cứng cổ và vẹo cổ. X quang há miệng thấy dấu nháy mắt ( lấp mất khớp C1-2 1 bên). Theo Fielding (1977) có bốn loại:

Loại I: mấu răng làm trục xoay, không có di lệch ra trước

Loại II: 1 bên khối mấu khớp làm trục xoay. Di lệch ra trước 3-5 mm

Loại III: di lệch xoay với di lệch ra trước > 5mm

Loại IV: di lệch xoay với di lệch ra sau.

Bài viết đầy đủ: Nhấn vào đây để tải về