RÚT NGẮN THỜI GIAN CHỜ KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM, CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH

Ngày đăng: 15-08-2018 10:12:13
Nguồn đăng: Khoa Huyết học


Với mong muốn không ngừng cải tiến chất lượng phục vụ khám chữa bệnh cho người dân, vấn đề rút ngắn thời gian chờ khám chữa bệnh luôn được Ban Giám đốc bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ quan tâm và cố gắng thực hiện. Sáng ngày 15-08-2018, Bs.CKII. Lâm Thị Nhàn – Phó Giám đốc bệnh viện, đại diện cho Ban Giám đốc bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, đã chính thức BẤM NÚT VẬN HÀNH đưa 02 dự án cải tiến chất lượng đi vào hoạt động. Đó là dự án “Hệ thống vận chuyển mẫu tự động” và dự án “Chữ ký điện tử”. Hai dự án này, góp phần rút ngắn thời gian chờ kết quả xét nghiệm từ 04 giờ xuống còn 01 giờ so với thời gian chờ trước đó. Hiện tại được thí điểm tại Khu khám bệnh Theo yêu cầu đặt tại khoa Khám bệnh.

RÚT NGẮN THỜI GIAN CHỜ KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM, CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH

Với mong muốn không ngừng cải tiến chất lượng phục vụ khám chữa bệnh cho người dân, vấn đề rút ngắn thời gian chờ khám chữa bệnh luôn được Ban Giám đốc bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ quan tâm và cố gắng thực hiện. Sáng ngày 15-08-2018, Bs.CKII. Lâm Thị Nhàn – Phó Giám đốc bệnh viện, đại diện cho Ban Giám đốc bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, đã chính thức BẤM NÚT VẬN HÀNH đưa 02 dự án cải tiến chất lượng đi vào hoạt động. Đó là dự án “Hệ thống vận chuyển mẫu tự động” và dự án “Chữ ký điện tử”. Hai dự án này, góp phần rút ngắn thời gian chờ kết quả xét nghiệm từ 04 giờ xuống còn 01 giờ so với thời gian chờ trước đó. Hiện tại được thí điểm tại Khu khám bệnh Theo yêu cầu đặt tại khoa Khám bệnh.

Với phương châm làm việc của Khoa Huyết học: Kết quả tin cậy, phục vụ tận tình, ra về vui vẻ. Việc rút ngắn thời gian chờ kết quả xét nghiệm cũng chính là rút ngắn thời gian chờ đợi của người bệnh để được chẩn đoán và điều trị kịp thời nhằm nâng cao chất lượng sống của người bệnh.

Song hành việc nhân rộng áp dụng 02 dự án cải tiến chất lượng nêu trên cho tất cả khoa Lâm sàng trong bệnh viện trong thời gian tới, Bs.CKII. Nguyễn Minh Vũ – Giám đốc bệnh viện cho biết: Bệnh viện đang nổ lực hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại và nhân lực để nhanh chóng thành lập Trung tâm Xét nghiệm tin cậy, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và các khu vực lân cận.

  

Bs.CKII. Lâm Thị Nhàn – Phó Giám đốc bệnh viện bấm nút vận hành máy, triển khai dự án cải tiến chất lượng phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

ĐỊA CHỈ

Bệnh viện Trung Ương Cần Thơ
315 Nguyễn Văn Linh
P. An Khánh Q Ninh Kiều
Điện thoại: +84 (0710). 3820071
Fax: +84 (0710). 3823167
E-mail: info@bvtwct.vn

FORM LIÊN HỆ