TỔNG KẾT HỖ TRỢ NGƯỜI BỆNH THÁNG 01-2024

Ngày đăng: 07-02-2024 14:36:36
Nguồn đăng: Phòng Công tác xã hội

Trong tháng 01-2024, phòng Công tác xã hội kết nối mạnh thường quân hỗ trợ 190 trường hợp bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị nội trú tại bệnh viện với tổng số tiền: 433.844.153đ (bằng chữ: bốn trăm ba mươi ba triệu tám trăm bốn mươi bốn nghìn một trăm năm mươi ba đồng). Trong đó:

TỔNG KẾT HỖ TRỢ NGƯỜI BỆNH THÁNG 12-2023

Ngày đăng: 05-01-2024 09:43:46
Nguồn đăng: Phòng Công tác xã hội

Trong tháng 12-2023, phòng Công tác xã hội kết nối mạnh thường quân hỗ trợ 88 trường hợp bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị nội trú tại bệnh viện với tổng số tiền: 355.867.030đ (bằng chữ: ba trăm năm mươi lăm triệu tám trăm sáu mươi bảy nghìn không trăm ba mươi đồng). Trong đó:

TỔNG KẾT HỖ TRỢ NGƯỜI BỆNH THÁNG 11-2023

Ngày đăng: 13-12-2023 09:15:15
Nguồn đăng: Phòng Công tác xã hội

Trong tháng 11-2023, phòng Công tác xã hội kết nối mạnh thường quân hỗ trợ 51 trường hợp bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị nội trú tại bệnh viện với tổng số tiền: 677.661.678đ (bằng chữ: sáu trăm bảy mươi bảy triệu sáu trăm sáu mươi một nghìn sáu trăm bảy mươi tám đồng). Trong đó:

TỔNG KẾT HỖ TRỢ NGƯỜI BỆNH THÁNG 10-2023

Ngày đăng: 08-11-2023 07:41:03
Nguồn đăng: Phòng Công tác xã hội

Trong tháng 10-2023, phòng Công tác xã hội kết nối mạnh thường quân hỗ trợ 51 trường hợp bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị nội trú tại bệnh viện với tổng số tiền: 474.751.897đ (bằng chữ: bốn trăm bảy mươi bốn triệu bảy trăm năm mươi một nghìn tám trăm chín mươi bảy đồng). Trong đó:

TỔNG KẾT HỖ TRỢ NGƯỜI BỆNH THÁNG 9-2023

Ngày đăng: 10-10-2023 11:25:20
Nguồn đăng: Phòng Công tác xã hội

Trong tháng 9-2023, phòng Công tác xã hội kết nối mạnh thường quân hỗ trợ 38 trường hợp bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị nội trú tại bệnh viện với tổng số tiền: 341.209.180đ (bằng chữ: ba trăm bốn mươi một triệu hai trăm linh chín nghìn một trăm tám mươi đồng). Trong đó:

ĐỊA CHỈ

Bệnh viện Trung Ương Cần Thơ
315 Nguyễn Văn Linh
P. An Khánh Q Ninh Kiều
Điện thoại: 0901.215115

FORM LIÊN HỆ