TỔNG KẾT HỖ TRỢ NGƯỜI BỆNH THÁNG 6-2024

Ngày đăng: 05-07-2024 16:00:13
Nguồn đăng: Phòng Công tác xã hội

Trong tháng 6-2024, phòng Công tác xã hội kết nối mạnh thường quân hỗ trợ 55 trường hợp bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị nội trú tại bệnh viện với tổng số tiền: 432.177.124đ (bằng chữ: bốn trăm ba mươi hai triệu một trăm bảy mươi bảy nghìn một trăm hai mươi bốn đồng). Trong đó:

TỔNG KẾT HỖ TRỢ NGƯỜI BỆNH THÁNG 5-2024

Ngày đăng: 05-06-2024 15:17:58
Nguồn đăng: Phòng Công tác xã hội

Trong tháng 5-2024, phòng Công tác xã hội kết nối mạnh thường quân hỗ trợ 89 lượt bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị nội trú tại bệnh viện như sau:

TỔNG KẾT HỖ TRỢ NGƯỜI BỆNH THÁNG 4-2024

Ngày đăng: 10-05-2024 16:31:20
Nguồn đăng: Phòng Công tác xã hội

Trong tháng 4-2024, phòng Công tác xã hội kết nối mạnh thường quân hỗ trợ 59 trường hợp bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị nội trú tại bệnh viện với tổng số tiền: 602.287.137đ (bằng chữ: sáu trăm linh hai triệu hai trăm tám mươi bảy nghìn một trăm ba mươi bảy đồng). Trong đó:

TỔNG KẾT HỖ TRỢ NGƯỜI BỆNH THÁNG 3-2024

Ngày đăng: 09-04-2024 15:34:35
Nguồn đăng: Phòng Công tác xã hội

Trong tháng 3-2024, phòng Công tác xã hội kết nối mạnh thường quân hỗ trợ 132 trường hợp bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị nội trú tại bệnh viện với tổng số tiền: 527.390.613đ (bằng chữ: năm trăm hai mươi bảy triệu ba trăm chín mươi nghìn sáu trăm mười ba đồng). Trong đó:

TỔNG KẾT HỖ TRỢ NGƯỜI BỆNH THÁNG 02-2024

Ngày đăng: 07-03-2024 14:21:19
Nguồn đăng: Phòng Công tác xã hội

Trong tháng 02-2024, phòng Công tác xã hội kết nối mạnh thường quân hỗ trợ 450 trường hợp bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị nội trú tại bệnh viện với tổng số tiền: 709.081.521đ (bằng chữ: bảy trăm linh chín triệu không trăm tám mươi một nghìn năm trăm hai mươi một đồng). Trong đó:

ĐỊA CHỈ

Bệnh viện Trung Ương Cần Thơ
315 Nguyễn Văn Linh
P. An Khánh Q Ninh Kiều
Điện thoại: 0901.215115

FORM LIÊN HỆ