Chiêu sinh các lớp đào tạo liên tục 2023

Ngày đăng: 18-04-2023 05:06:54
Nguồn đăng: Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến

Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám - chữa bệnh, được sự cho phép của Bộ Y tế, Trung Tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến thông báo tổ chức lớp đào tạo Y khoa liên tục như sau

Chiêu sinh các lớp đào tạo liên tục

Ngày đăng: 06-03-2023 09:07:20
Nguồn đăng: Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến

Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám - chữa bệnh, được sự cho phép của Bộ Y tế, Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến thông báo tổ chức lớp đào tạo Y khoa liên tục

Chiêu sinh lớp đào tạo liên tục 2022

Ngày đăng: 14-12-2022 03:16:11
Nguồn đăng: Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến

Nhằm cập nhật và nâng cao kiến thức chuyên môn cho các Bác sĩ đang công tác trong lĩnh vực Tim mạch, được sự cho phép của Bộ Y tế, Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến thông báo tổ chức lớp đào tạo Y khoa liên tục

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP QUẢN LÝ ĐIỀU DƯỠNG

Ngày đăng: 01-11-2022 09:23:42
Nguồn đăng: Phòng Công tác xã hội

Nhằm cập nhật và nâng cao năng lực quản lý cho các Điều dưỡng đang công tác tại các bệnh viện trong khu vực, được sự cho phép của Bộ Y tế, Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ thông báo tổ chức lớp đào tạo Quản lý Điều Dưỡng như sau:

Thông Báo Chiêu sinh các lớp đào tạo liên tục

Ngày đăng: 28-10-2022 04:23:33
Nguồn đăng: Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến

Nhằm đáp ứng nhu cầu về định hướng chuyên khoa, cập nhật kiến thức, kỹ năng thực hành theo hướng dẫn Thông tư 22/2013/BYT về đào tạo liên tục cho các Bác sĩ, Kỹ thuật viên, Điều dưỡng và các đối tượng khác đang làm việc tại các bệnh viện và phòng khám đa khoa trong khu vực

ĐỊA CHỈ

Bệnh viện Trung Ương Cần Thơ
315 Nguyễn Văn Linh
P. An Khánh Q Ninh Kiều
Điện thoại: 0901.215115

FORM LIÊN HỆ