Phòng Tổ chức cán bộ


“Chuyên nghiệp, hiệu quả, chất lượng”

GIỚI THIỆU:

    - Phòng Tổ chức cán bộ được thành lập theo Quyết định số 177/QĐ-UBT-76 ngày 01-07-1976.

    - Trãi qua một thời gian xây dựng và phát triển, phòng Tổ chức cán bộ luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia vào các phong trào thi đua của ngành, Bệnh viện.

    - Phòng TCCB luôn duy trì mối quan hệ phối hợp, hợp tác tốt với các đơn vị trong và ngoài Bệnh viện. Tập thể nhân viên của phòng đã tạo dựng môi trường làm việc đoàn kết, thân thiện, tạo động lực thúc đẩy mỗi cá nhân phấn đấu, phát huy tối đa khả năng của bản thân trong công việc.

TỐ CHỨC NHÂN SỰ:

 Tổng số 07 nhân viên:

         - Trưởng phòng: Bác sĩ chuyên khoa cấp II Nguyễn Văn Khoa

        - Phó Trưởng phòng: Ths. Trần Xuân Phương

         - Bác sĩ: 02 Bác sĩ chuyên khoa cấp I và 01 Bác sĩ

         - Điều dưỡng: 01 Điều dưỡng trung cấp

         - Khác: 01 Thạc sĩ, 02 cử nhân

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

 1. Chức năng:

Phòng Tổ chức Cán bộ là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của bệnh viện. 

 1. Nhiệm vụ:

       - Căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, quản lý và sắp xếp nhân lực để trình Giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện:

       + Quản lý nhân lực và báo cáo, thống kê định kỳ hoặc đột xuất tình hình nhân lực cho Ban Giám đốc và theo yêu cầu của Bộ Y tế.

       + Xây dựng, mô tả và nắm bắt các vị trí việc làm.

       + Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực.

       + Quy hoạch cán bộ; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

       + Tổ chức tuyển dụng nhân sự.

       - Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.

       - Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa, phòng trình Giám đốc bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện:

        + Lên kế hoạch, tổ chức kiểm tra nhân lực.

        + Tổ chức thực hiện luân chuyển nhân lực giữa các khoa, phòng.

       - Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác có liên quan.

       - Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của ngành Y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong bệnh viện:

        + Bảo hiểm xã hội.

        + Lao động tiền lương.

        + Thi đua khen thưởng, kỷ luật.

        + An toàn lao động, vệ sinh lao động.

        + Quản lý về nhân lực quân sự, an ninh quốc phòng trong bệnh viện.

       - Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.

      - Nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của mọi thành viên trong bệnh viện để đề xuất với Giám đốc xem xét, giải quyết.

Bình luận bài viết

 • Công

  9:41 12-12-2017

  Bài viết có ý nghĩa

 • Ngân

  19:41 11-12-2017

  Hoạt động thiết thực

ĐỊA CHỈ

Bệnh viện Trung Ương Cần Thơ
315 Nguyễn Văn Linh
P. An Khánh Q Ninh Kiều
Điện thoại: 0901.215115

FORM LIÊN HỆ