Phòng Kế hoạch tổng hợp


   

   “Đoàn kết – Năng động – Trách nhiệm – Sáng tạo”

      GIỚI THIỆU:

         - Quá trình thành lập:

            +  Trước năm 1975            : Có tên Phòng Nhận bệnh

            + Từ 1975 đến 1995          : Đổi tên thành Phòng Y vụ

            +  Từ 1996 đến nay           : Đổi tên thành phòng KHTH

      - Lãnh đạo Phòng tiền nhiệm:

            + Bs. Hoàng Quang Ánh                              Phó Giám đốc phụ trách phòng

            + Bs. Nguyễn Hoàng Oanh                         Phó Giám đốc phụ trách phòng

            + Bs. Lương Minh Thúy                              Trưởng phòng

            + Bs. CKII. Nguyễn Hiếu Trung                 Phó Giám đốc phụ trách phòng

            + Ts.Bs. Đặng Quang Tâm                          Trưởng phòng

            + Bs. CKII. Lâm  Thị Nhàn                          Trưởng phòng

            + Bs. CKII. Nguyễn Minh Vũ                     Trưởng phòng

             + Bs.CKII Nguyễn Minh Nghiêm                Trưởng phòng

      TỔ CHỨC NHÂN SỰ:

          Tổng số 16 nhân viên:

         - Trưởng phòng: Bác sĩ chuyên khoa cấp II Lê Hoàng Phúc

         - Phó phòng:  + Bác sĩ chuyên khoa cấp I Trương Thị Diệu

                                 + Thạc sĩ Bác sĩ Quách Hoàng Phú

         -Bác sĩ: 02 Bác sĩ chuyên khoa cấp II, 01 Thạc sĩ Bác sĩ, 01 Bác sĩ chuyên khoa cấp I, 02 Bác sĩ.

         -Điều dưỡng: 03 Cử nhân điều dưỡng, 02 Cao đẳng Điều dưỡng, 04 Điều dưỡng trung học.

      Tổ chức nhóm công tác theo các lĩnh vực:

 1. Thống kê – kế hoạch
 2. Tổ quản lý công tác chuyên môn
 3. Nghiên cứu khoa học và đào tạo
 4. Lưu trữ - thư viện

      CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

       Phòng KHTH là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về:

         - Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng.

         - Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện.

         - Tổ chức chỉ đạo công tác chuyên môn nghiệp vụ bệnh viện.

         - Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.

         - Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chỉ đạo.

         - Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên, sinh viên.

         - Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện.

         - Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao công tác khám chữa bệnh của bệnh viện.

         - Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.

         - Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện.

         - Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình Giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

         - Định kỳ sơ, tổng kết công tác điều trị, báo cáo Giám đốc và cơ quan cấp trên.

         - Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình Giám đốc và tổ chức thực hiện.

      CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ:

         - Phòng làm việc:  tầng 1

         - Khu lưu trữ hồ sơ bệnh án và các chứng từ liên quan về chuyên môn: tầng trệt, tầng 3.

Bình luận bài viết

 • Công

  9:41 12-12-2017

  Bài viết có ý nghĩa

 • Ngân

  19:41 11-12-2017

  Hoạt động thiết thực

ĐỊA CHỈ

Bệnh viện Trung Ương Cần Thơ
315 Nguyễn Văn Linh
P. An Khánh Q Ninh Kiều
Điện thoại: 0901.215115

FORM LIÊN HỆ