Phòng Quản lý chất lượng


GIỚI THIỆU:

          Phòng Quản lý chất lượng bệnh viện được thành lập theo Quyết định số 4646/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ký ban hành ngày 07/11/2014.

Nguyên tắc tổ chức thực hiện quản lý chất lượng:

         - Lấy người bệnh làm trung tâm.

         - Việc bảo đảm và cải tiến chất lượng là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của bệnh viện, được tiến hành thường xuyên, liên tục và ổn định.

         - Các quyết định liên quan đến hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện dựa trên cơ sở pháp luật, cơ sở khoa học với các bằng chứng cụ thể và đáp ứng nhu cầu thực tiễn nâng cao chất lượng của bệnh viện.

TỔ CHỨC NHÂN SỰ:

       Tổng số 04 nhân viên:

      - Trưởng phòng: Thạc sĩ Bác sĩ Lê Thị Kim Đài

      -Bác sĩ: 01

      - Điều dưỡng trung học: 02

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

 1. Chức năng:

         - Là phòng chức năng chịu trách nhiệm trực tiếp trước Giám đốc bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện.

         - Làm đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện, về công tác quản lý chất lượng bệnh viện.

 1. Nhiệm vụ:

         - Là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc, hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện;

         - Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình Giám đốc phê duyệt;

         - Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng;

         - Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục;

         - Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh;

         - Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện;

         - Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng;

         -  Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận;

         - Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế;

         - Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.

Bình luận bài viết

 • Công

  9:41 12-12-2017

  Bài viết có ý nghĩa

 • Ngân

  19:41 11-12-2017

  Hoạt động thiết thực

ĐỊA CHỈ

Bệnh viện Trung Ương Cần Thơ
315 Nguyễn Văn Linh
P. An Khánh Q Ninh Kiều
Điện thoại: 0901.215115

FORM LIÊN HỆ