Phòng Hành chính quản trị


GIỚI THIỆU:

          Phòng Hành chính Quản trị là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước ban Giám đốc về toàn bộ công tác hành chính quản trị trong bệnh viện.

TỔ CHỨC NHÂN SỰ:

          Tổng số 37 nhân viên:

         - Trưởng phòng: Cử Nhân Nguyễn Khắc Nhựt

         - Nhân viên hành chính: 05

         - Nhân viên bảo trì: 12

         - Nhân viên công xa: 09

         - Nhân viên thang máy: 07

         - Nhân viên nhà xe: 04

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:
      - Căn cứ kế hoạch công tác của bệnh viện, lập kế hoạch công tác của phòng để trình Ban Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.
      - Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa/phòng trong bệnh viện theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định. Định kỳ tổng kết báo cáo Ban Giám đốc.

      - Tham gia quản lý, kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy móc, thiết bị thông dụng của các khoa/phòng trong bệnh viện.

      - Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình Ban Giám đốc bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, hiệu quả.
      - Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của bệnh viện, hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của bệnh viện.
      - Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị, hội thảo của bệnh viện.
      - Quản lý các phương tiện vận tải của bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác và vận chuyển bệnh nhân cấp cứu theo quy định.
      - Tổ chức, thực hiện việc sửa chữa kiến trúc bệnh viện.
      - Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện, hơi để sấy, hấp tiệt trùng.

      - Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch đẹp (vườn hoa, cây cảnh) hệ thống cống rãnh thông thoáng trong bệnh viện. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong bệnh viện.
      - Đảm bảo công tác an ninh trật tự bệnh viện.

        

Bình luận bài viết

  • Công

    9:41 12-12-2017

    Bài viết có ý nghĩa

  • Ngân

    19:41 11-12-2017

    Hoạt động thiết thực

ĐỊA CHỈ

Bệnh viện Trung Ương Cần Thơ
315 Nguyễn Văn Linh
P. An Khánh Q Ninh Kiều
Điện thoại: 0901.215115

FORM LIÊN HỆ