Phòng Điều dưỡng


TỔ CHỨC NHÂN SỰ:

         Phó trưởng phòng:

            + Thạc sĩ điều dưỡng Huỳnh Thanh Phong

            + Thạc sĩ Quản lý bệnh viện Nguyễn Trần Ngọc Trân

            + Điều dưỡng chuyên khoa cấp I Trần Trung Nghĩa

 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

         - Lập kế hoạch chăm sóc người bệnh trong bệnh viện để trình Ban Giám đốc bệnh viện phê duyệt.

         - Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định, đây là hoạt động thường xuyên của điều dưỡng nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh:

         + Phối hợp thường xuyên các hoạt động của phòng Điều dưỡng và các khoa phòng trong công tác quản lý chuyên môn.

         + Hàng tháng các khoa làm báo cáo công tác chăm sóc người bệnh, những khó khăn vướng mắc, tình hình nhân lực, năng suất lao động và đề xuất của khoa.

         + Mỗi tháng 1 lần tổ chức họp giao ban thường quy với các điều dưỡng trưởng khoa, nhằm trao đổi thông tin 2 chiều.

         + Tổ chức bình phiếu chăm sóc cấp khoa mỗi tháng 01 lần.

         - Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của bệnh viện, chuyên khoa để trình Hội đồng Điều dưỡng xem xét và Ban Giám đốc bệnh viện phê duyệt.

         - Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn.

         - Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh. Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế và giám sát việc sử dụng, bảo quản theo quy định.

         - Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công.

         - Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện.

         - Phối hợp với Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên,... Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên…trước khi tuyển dụng.

         - Nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.

         - Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

         - Phát triển điều dưỡng chuyên nghiệp trong chăm sóc: phẫu thuật tim, tim mạch can thiệp, nội soi…
         - Phát triển công nghệ thông tin trong quản lý điều dưỡng. 
         - Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học điều dưỡng.

Bình luận bài viết

  • Công

    9:41 12-12-2017

    Bài viết có ý nghĩa

  • Ngân

    19:41 11-12-2017

    Hoạt động thiết thực

ĐỊA CHỈ

Bệnh viện Trung Ương Cần Thơ
315 Nguyễn Văn Linh
P. An Khánh Q Ninh Kiều
Điện thoại: 0901.215115

FORM LIÊN HỆ