KHAI GIẢNG CÁC LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC NĂM 2024

Ngày đăng: 21-03-2024 13:59:13
Nguồn đăng: Phòng Công tác xã hội


Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và đào tạo liên tục cho Bác sĩ, Kỹ thuật viên, Điều dưỡng và các đối tượng khác đang công tác tại các cơ sở y tế trên phạm vi toàn quốc. Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ thông báo chiêu sinh các lớp chuyên khoa được tổ chức tại bệnh viện như sau:

https://drive.google.com/file/d/11BpjkjyL-Tsgy772_ozSmixT41vwhUq3/view 

Mẫu đơn xin đi học đành cho học viên tự do:

https://drive.google.com/file/d/1vj0vckFMgs4LA_qKD8roHxJA2fYYCQ_B/view?usp=drive_link

ĐỊA CHỈ

Bệnh viện Trung Ương Cần Thơ
315 Nguyễn Văn Linh
P. An Khánh Q Ninh Kiều
Điện thoại: 0901.215115

FORM LIÊN HỆ