Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2018

Ngày đăng: 26-10-2018 02:51:21
Nguồn đăng: Phòng Tổ chức cán bộ


Căn cứ Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ qui định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Đề án vị trí việc làm của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ năm 2018; Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỊA CHỈ

Bệnh viện Trung Ương Cần Thơ
315 Nguyễn Văn Linh
P. An Khánh Q Ninh Kiều
Điện thoại: +84 (0710). 3820071
Fax: +84 (0710). 3823167
E-mail: info@bvtwct.vn

FORM LIÊN HỆ