Tiếp nhận học viên Đào tạo liên tục

Ngày đăng: 17-06-2021 01:39:45
Nguồn đăng: Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến


Trung tâm Đào tạo và Chỉ Đạo Tuyến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ thông báo đến tất cả các học viên đang học tại Trung Tâm Đào Tạo (cả học viên các lớp khai giảng tập trung và học viên học thường xuyên)

ĐỊA CHỈ

Bệnh viện Trung Ương Cần Thơ
315 Nguyễn Văn Linh
P. An Khánh Q Ninh Kiều
Điện thoại: +84 (0710). 3820071
Fax: +84 (0710). 3823167
E-mail: info@bvtwct.vn

FORM LIÊN HỆ