Thông báo chiêu sinh

Ngày đăng: 29-10-2021 09:26:41
Nguồn đăng: Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến


Thông báo chiêu sinh về việc khai giảng khóa đào tạo liên tục về Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản và Quản lý quá trình xét nghiệm

ĐỊA CHỈ

Bệnh viện Trung Ương Cần Thơ
315 Nguyễn Văn Linh
P. An Khánh Q Ninh Kiều
Điện thoại: +84 (0710). 3820071
Fax: +84 (0710). 3823167
E-mail: info@bvtwct.vn

FORM LIÊN HỆ