Thư mời báo giá về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại

Ngày đăng: 02-06-2022 03:56:36
Nguồn đăng: Phòng Hành chính quản trị


Hiện tại, Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Cần Thơ đang có kế hoạch thuê đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại tại Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Cần Thơ. Bệnh viện kính mời Quý công ty, doanh nghiệp quan tâm báo giá đến Bệnh viện để làm cơ sở xem xét lựa chọn đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại phù hợp với nhu cầu của Bệnh viện

ĐỊA CHỈ

Bệnh viện Trung Ương Cần Thơ
315 Nguyễn Văn Linh
P. An Khánh Q Ninh Kiều
Điện thoại: +84 (0710). 3820071
Fax: +84 (0710). 3823167
E-mail: info@bvtwct.vn

FORM LIÊN HỆ