Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn


 

 “ An toàn là niềm tin”

GIỚI THIỆU:

             Khoa Chống nhiễm khuẩn thành thành lập tháng 07-1999. Đến 14-10-2009 được đổi tên là khoa “Kiểm soát nhiễm khuẩn” theo Thông tư số 18/2009/ TT-BYT của Bộ Y tế.

TỔ CHỨC NHÂN SỰ:

       Tổng số 52 nhân viên: 

            - Trưởng khoa: Bác sĩ chuyên khoa cấp II Nguyễn Văn Ngoan 

            - Phó khoa: Kỹ sư Lâm Thị Hằng

            - Điều dưỡng trưởng: Cử nhân điều dưỡng Nguyễn Thu Hồng

            - Bác sĩ: 01 Bác sĩ chuyên khoa cấp I: 01

            - Điều dưỡng: 04 Cử nhân điều dưỡng, 01 Cao đẳng Điều dưỡng, 10 Điều dưỡng trung học, 02 Điều dưỡng sơ học

            - Kỹ sư môi trường: 02

            - Kỹ sư An toàn vệ sinh lao động: 01

            - Cao đẳng môi trường: 01

            - Nhân viên khác: 30

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

         1. Hoạt động chuyên môn:

            - Lập kế hoạch kiểm soát nhiễm khuẩn định kỳ và hàng năm để trình Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn thẩm định trước khi Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

         - Xây dựng các quy định, quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trên cơ sở các quy định, hướng dẫn chung của Bộ Y tế và trình Giám đốc đơn vị phê duyệt và tổ chức thực hiện.

            - Phối hợp với các khoa, phòng liên quan giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, bao gồm:

            + Phát hiện, giám sát và báo cáo dịch bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

            + Phát hiện, nhận báo cáo các trường hợp nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế từ các khoa lâm sàng và kết quả nuôi cấy vi khuẩn từ khoa Vi sinh và đề xuất các giải pháp can thiệp kịp thời.

            + Theo dõi và báo cáo các vi khuẩn kháng thuốc.

            - Kiểm tra, đôn đốc cán bộ, viên chức, hợp đồng lao động, giáo viên, học sinh, sinh viên, người bệnh, người nhà người bệnh thực hiện đúng quy định kiểm soát nhiễm khuẩn trong công tác khám, chữa bệnh.

            - Tuyên truyền, huấn luyện, nghiên cứu khoa học, tham gia hợp tác quốc tế và chỉ đạo tuyến dưới về kiểm soát nhiễm khuẩn.

            - Quản lý, giám sát các hoạt động khử khuẩn, tiệt khuẩn, giặt là, cung cấp dụng cụ vô khuẩn, hoá chất sát khuẩn, khử khuẩn, đồ vải và vật tư tiêu hao phục vụ công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong toàn đơn vị.

            - Tham gia cùng khoa Vi sinh, khoa Dược và các khoa lâm sàng theo dõi vi khuẩn kháng thuốc và sử dụng kháng sinh hợp lý.

            - Phối hợp với các khoa, phòng, các thành viên mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn phát hiện, giải quyết các vấn đề liên quan tới công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.

            - Thực hiện quản lý chất thải đúng theo Thông tư 58.

            - Thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn theo Quyết định 3671/BYT năm  2012 và Quyết định 3916/BYT năm 2017 về các Hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

         2. Công tác An toàn vệ sinh lao động(ATVSLĐ):

            - Đảm bảo công tác ATVSLĐ trong bệnh viện.

            - Giám sát công tác ATVSLĐ, môi trường lao động, chăm sóc sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

            - Tuyên truyền tập huấn nâng cao hiểu biết, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và đảm bảo vệ sinh lao động cho người lao động.

            - Xây dựng kế hoạch ATVSLĐ, chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp hàng năm trình Ban Giám đốc phê duyệt.

            - Thực hiện các chế độ báo cáo về công tác ATVSLĐ của đơn vị.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA KHOA:

            - Theo dõi và báo cáo các vi khuẩn kháng thuốc.

            - Tuyên truyền, huấn luyện, nghiên cứu khoa học, tham gia hợp tác quốc tế và chỉ đạo tuyến dưới về kiểm soát nhiễm khuẩn.

            - Tham gia cùng Khoa vi sinh, Khoa dược và các khoa lâm sàng theo dõi vi khuẩn kháng thuốc và sử dụng kháng sinh hợp lý.

            - Giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện bằng dịch tễ học phân tử.

            - Theo dõi nhiễm khuẩn bệnh viện chủ động, cập nhật hàng ngày qua mạng vi tính.

            - Giám sát dụng cụ tiệt khuẩn mức độ sinh học.

            - Đào tạo chuyên môn về kiểm soát nhiễm khuẩn cho tuyến cơ sở.

Bình luận bài viết

  • Công

    9:41 12-12-2017

    Bài viết có ý nghĩa

  • Ngân

    19:41 11-12-2017

    Hoạt động thiết thực

ĐỊA CHỈ

Bệnh viện Trung Ương Cần Thơ
315 Nguyễn Văn Linh
P. An Khánh Q Ninh Kiều
Điện thoại: 0901.215115

FORM LIÊN HỆ