THÔNG BÁO CUỘC THI THIẾT KẾ LOGO, SLOGAN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ

Ngày đăng: 28-02-2023 03:11:36
Nguồn đăng: Phòng Công tác xã hội

Nhằm tuyển chọn Logo, Slogan có ý nghĩa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, vai trò và sứ mệnh của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Logo và Slogan sẽ được đăng ký bản quyền, có tư cách pháp nhân để sử dụng trong các bệnh án, hồ sơ, tài liệu phục vụ cho các hoạt động và quan hệ đối nội, đối ngoại của bệnh viện. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ thông báo phát động Cuộc thi Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Logo và Slogan Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ như sau:

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ TRIỂN KHAI THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM CHỮA BỆNH BẰNG THẺ Y TẾ THÔNG MINH

Ngày đăng: 27-02-2023 02:08:15
Nguồn đăng: Phòng Công tác xã hội

Nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ, cải tiến quy trình khám, chữa bệnh và thực hiện Công văn số 3614/BYT-CNTT ngày 25/6/2019 của Bộ Y tế về việc thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ về đẩy mạnh thanh toán điện tử, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ phối hợp với Ngân hàng PVcomBank và Công ty CP Công nghệ Onelink Việt Nam triển khai thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bằng thẻ y tế thông minh.

ĐỊA CHỈ

Bệnh viện Trung Ương Cần Thơ
315 Nguyễn Văn Linh
P. An Khánh Q Ninh Kiều
Điện thoại: 0901.215115

FORM LIÊN HỆ