Notice: Undefined variable: ub in /opt/lampp/htdocs/bvtwct/function.php on line 82

Notice: Undefined variable: ub in /opt/lampp/htdocs/bvtwct/function.php on line 93
Bệnh viện Trung Ương Cần Thơ - Trang chủ

Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

--- o0o ---

* Hình ảnh phòng :

* Lịch sử phát triển :

- Trước năm 1975             : Có tên Phòng nhận bệnh

- Từ 1975 đến 1995          : Đổi tên thành Phòng y vụ

- Từ 1996 đến nay            : Đổi tên thành phòng KHTH

* Lãnh đạo phòng hiện tại :

- Trưởng phòng: Ths.Bs Nguyễn Minh Vũ

- Phó phòng: Ths.BS Lê Thị Kim Đài

- Phó phòng: Ths.Bs Nguyễn Minh Nghiêm

Các lãnh đạo phòng tiền nhiệm:

Bs Hoàng Quang Ánh Phó GĐ phụ trách phòng

Bs Nguyễn Hoàng Oanh         PGĐ phụ trách phòng

Bs Lương Minh Thúy             TP

Bs Nguyễn Hiếu Trung           PGĐ phụ trách phòng

Ts.Bs Đặng Quang Tâm         TP

Bs Lâm thị Nhàn                    TP

Tổ chức nhân sự: 19 Bao gồm 02 thành viên BGĐ( 01 TS, 01 BSCKII),  03 Ths, 01 Bs, 01 CN Vi tính, 1 CN Anh văn , 09 ĐDTH , khác: 02

Tổ chức nhóm công tác theo các lĩnh vực:

1. Thống kê – kế hoạch

2. Tổ quản lý công tác chuyên môn

3. Nghiên cứu khoa học và đào tạo

4. Lưu trữ - thư viện

5. Tổ nội soi

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ :

Phòng KHTH là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về:

-Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng.

-Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện.

-Tổ chức chỉ đạo công tác chuyên môn nghiệp vụ bệnh viện.

I.NHIỆM VỤ :

1.Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.

2.Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chỉ đạo.

3.Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới.Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.

4.Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn , triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện.

5.Tổ chớc việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao công tác khám chữa bệnh của bệnh viện.

6.Phối hợp với phòng chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật cho tuyến dưới.

7.Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế  theo kế hoach củ bệnh viện và quy định của Nhà nước.

8.Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.

9.Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện.

10.Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

11.Định kỳ sơ, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.

12.Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và tổ chức thực hiện.

HOẠT ĐỘNG KHÁC:

Quản lý nhân sự về bộ phận nội soi của bệnh viện.

THÀNH TÍCH:

-          Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

-          Được tặng bằng khen UBND Tỉnh Cần Thơ 5 năm liền: 2001 -2002 – 2003 – 2004 – 2005.

-          Bằng khen của BT BYT 2 năm liền: Năm 2007 – 2008 - 2010

-          Bằng khen  của BYT về việc thực hiện tốt cứu hộ cứu nạn sập 2 nhịp dẫn cầu Cần Thơ.