Notice: Undefined variable: ub in /opt/lampp/htdocs/bvtwct/function.php on line 82

Notice: Undefined variable: ub in /opt/lampp/htdocs/bvtwct/function.php on line 93
Bệnh viện Trung Ương Cần Thơ - Trang chủ

Thông Tin Bệnh Viện

08 2017
Nov

Ngày 07-11-2017, bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã tổ chức Lễ Công bố quyết định số 3596/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ký ngày 08 tháng 08 năm 2017 về việc thành lập Trung tâm Tim mạch trực thuộc bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Chi tiết...